De benchmark schoon prikkelt gemeenten om te leren van elkaar. In een tweetal bijeenkomsten worden de resultaten besproken en ervaringen en bestpractices uitgewisseld. De benchmark start in juli en heeft een doorlooptijd van vier maanden.  Deelnamekosten bedragen € 500,-. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@benchmarkschoon.nl. Meer informatie is te vinden op www.benchmarkschoon.nl