Met het vertrek van Gerben Wigmans als bestuurslid van de NVRD is er een nieuwe vacature in het NVRD bestuur.

Gerben heeft de functie van gemeentesecretaris van Rotterdam aanvaard en verlaat daarmee zijn positie als directeur Rotterdam Stadsbeheer. Hij ontfermde zich over de portefeuilles Personeel en Schone en Aantrekkelijke Leefomgeving.

Het NVRD bestuur streeft naar een diverse en evenwichtige samenstelling van het bestuur. Het is van belang dat het bestuur een afspiegeling vormt van de verschillende leden met stemrecht binnen de NVRD. Voldoende regionale spreiding is daarbij belangrijk, net zoals voldoende verschillende kennisachtergronden en persoonlijke competenties. Om te komen tot een evenwichtige samenstelling is het NVRD bestuur op zoek naar een hoog-ambtelijke vertegenwoordiger die een van de G4 gemeenten vertegenwoordigt. Diversiteit van het totale bestuur qua achtergrond en competenties vormt een belangrijk element bij de uiteindelijke voordracht.

Het bestuur vergadert 5 tot 6 keer per jaar. Daarbij wordt aanwezigheid bij beide Algemene Ledenvergaderingen en het NVRD Jaarcongres op prijs gesteld. Afhankelijk van de portefeuille kan verzocht worden om 2 tot 4 keer per jaar een stuurgroep (online) voor te zitten. Bestuursleden ontvangen een bescheiden onkostenvergoeding. Potentiƫle kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter Henry Meijdam.

Vacature

NVRD bestuurslid

Het NVRD bestuur legt de leden tijdig in aanloop naar de volgende Algemene Ledenvergadering op 5 december 2024 een voorkeurskandidaat voor. Conform onze statuten kunnen andere kandidaatsstellingen ook na de bekendmaking van een voorkeurskandidaat nog tot aanvang van de ledenvergadering worden ingediend bij het bestuur, mits voorzien van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat en schriftelijk ondersteund door ten minste tien leden.