Dat de achterban van de NVRD grote zorgen had bij het innamesysteem voor blikjes met statiegeld buiten de supermarkten, bleek al uit de ledenpeiling die afgelopen zomer plaatsvond. De uitkomsten daarvan zijn vertrouwelijk gedeeld met het Afvalfonds in de hoop dat de zorgen zouden worden meegenomen in de aanpak.

Ook bij het lanceren van de uitgebreidere plannen in december heeft de NVRD in dit bericht haar zorgen geuit over de gevolgen die dit systeem heeft voor de buitenruimte. Naast zorgen over zwerfafval, bijplaatsingen en vandalisme (na)bij de innamepunten, maken onze leden zich ook zorgen over de toename van het aantal vervoersbewegingen, de mogelijke uitbreiding met andere (al dan niet statiegeld)stromen, de daaraan gekoppelde verrommeling van de buitenruimte en de onduidelijkheid voor inwoners. Deze zorgen zijn ook met het Afvalfonds Verpakkingen gedeeld.

De NVRD is van mening dat de innamepunten bij voorkeur inpandig en anders op privaat terrein (na)bij verkooppunten moeten worden geplaatst, gezien de reeds grote druk op de openbare ruimte en de wens tot sociale controle op inzamelpunten. Recent hebben wethouders van gemeenten een brief ontvangen van het Afvalfonds Verpakkingen over de plannen om innamepunten buiten de supermarkten te realiseren waarbij de medewerking van gemeenten wordt gevraagd. Om antwoord te geven op de vragen van gemeenten over in hoeverre zij verplicht zijn mee te werken aan de innamepunten en hoe zij invloed kunnen uitoefenen op de locatiekeuze, heeft Hekkelman advocaten aan de NVRD toegelicht met welke privaat- en publiekrechtelijke aspecten rekening gehouden moet worden als de innamepunten toch in de buitenruimte gerealiseerd zouden moeten worden. Klik hier voor het juridische advies.

Eerder heeft ook VNG een bericht gepubliceerd over dit onderwerp.