Het is niet mogelijk gebleken een eenduidig beeld te krijgen van deze gevolgen. Zeker is dat het voor forse administratieve lasten zorgt om dit voor de afgelopen vijf jaar te corrigeren, maar tegelijk lijken er ook voordelen te zijn voor de uitkering uit het gemeentefonds door onder uitputting. VNG en Afvalfonds hebben inmiddels via dit bericht laten weten het standpunt van de belastingdienst te respecteren en hiernaar te handelen, waarbij zij aantekenen dat dit standpunt per 1 juli weer zal wijzigen. Dan gaat de AmvB gescheiden inzameling in, die het gescheiden inzamelen door gemeenten van onder andere plastic en verplicht en daarmee tot overheidstaak maakt. Dit punt zal VNG ook agenderen tijdens het Bestuurlijk overleg Financiële verhoudingen

Omdat voor de NVRD de praktische gevolgen onvoldoende duidelijk zijn, zien wij geen reden om het principiële standpunt te verlaten dat gemeenten wel degelijk de wettelijke overheidstaak hebben dankzij onder meer het LAP en het VANG programma om stromen zoals PMD apart in te zamelen. De AmvB legt dit per 1 juli wel vast in regelgeving, maar feitelijk is dit niet meer dan het vastleggen van de bestaande praktijk. De onzekerheid en onvoldoende inzicht met betrekking tot de praktische gevolgen van het standpunt van de belastingdienst maakt dat de NVRD het bericht van VNG en Afvalfonds niet heeft ondertekend.

 

De komende tijd blijven wij het dossier volgen. Indien daar aanleiding toe is, zal de NVRD dit opnieuw bij de gesprekspartners agenderen.