Op 30 maart 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd om de eco-design richtlijn om te vormen tot een meer verplichtende verordening waarin eisen worden gesteld aan het circulair ontwerp van producten. De belangrijkste doelstellingen van deze verordening zijn het verminderen van de negatieve milieueffecten tijdens de levensduur van producten en het verbeteren van de werking van de interne markt.

De NVRD is ontzettend blij met dit voornemen. Wij pleiten er namelijk al geruime tijd voor om producenten meer en beter te stimuleren om hun producten zo te ontwerpen dat ze langer meegaan, dat hergebruik mogelijk is en dat ze beter gerepareerd of gerefurbisht kunnen worden. Samen met onze Europese koepelorganisatie Municipal Waste Europe (MWE) hebben wij een aantal verbeterpunten kenbaar gemaakt aan de Europese Commissie. Wij pleiten onder andere voor:

  • Het toevoegen van een wettelijk kader voor het recht op reparatie in voorbereiding op het commissievoorstel 
  • Het verbieden van geprogrammeerde veroudering, zoals nu bijvoorbeeld het geval is bij mobiele telefoons  
  • Het verbieden van producten waarvoor specifieke demontage-gereedschappen nodig zijn die niet breed verkrijgbaar zijn 
  • Het starten met de prioritaire productgroepen, zoals vermeld in het Circular Economy Action Plan. Te weten: AEEA, textiel (inclusief luiers), meubels en producten met een hoge milieudruk, zoals staal, cement en chemicaliën.
  • Een verplichting voor producenten om reserveonderdelen beschikbaar te stellen

De volledige input van de NVRD en MWE vind je hier