Op 19 april vond alsnog het rondetafelgesprek van de Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat plaats over de uitvoering van het statiegeldsysteem op blikjes. Directeur van de NVRD, Wendy de Wild, zette hier de zorgen van gemeentelijke en publieke afvalinzamelaars over het eerder voorgestelde inzamelsysteem uiteen.

Hoewel supermarkten inmiddels al hebben aangegeven vooralsnog toch zelf blikjes te gaan inzamelen via de huidige systemen (bij supermarkten), hebben we hier nogmaals onze zorgen benoemd. Op termijn willen supermarkten immers nog steeds toe naar een innamesysteem voor statiegeldverpakkingen buiten de verkooppunten, en deels in de openbare ruimte. Een inzamelsysteem buiten de verkooppunten en deels in de openbare ruimte, leidt volgens de NVRD en haar achterban vaak tot meer zwerfafval, bijplaatsingen en vandalisme. 

Ook hebben we in dit rondetafelgesprek stilgestaan bij ons recente onderzoek door de universiteit van Utrecht. Er zijn namelijk in bredere zin zorgen omtrent de huidige UPV-maatregel. Bij de Nederlandse invulling van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ligt álle verantwoordelijkheid bij de producent. Overleggen met gemeenten, inzamelaars en andere partijen is geen voorwaarde, terwijl zij wel een cruciale rol spelen in de keten. Meer over dit onderwerp leest u hier

Het volledige debat is terug te kijken via: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/uitvoering-statiegeldsysteem-voor-blikjes