Op 15 juli jl. stuurde staatssecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede Kamer waarin ze een update geeft over de concretisering van de doelen voor een circulaire economie. Vijf transitieteams hebben per team een adviesroute naar concretere doelstellingen opgesteld.

Als lid van het transitieteam Consumptiegoederen heeft de NVRD hier actief aan bijgedragen. Deze transitieteams bestaan uit een breed scala aan partijen zoals vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (producenten), ngo’s en brancheverenigingen zoals de NVRD. Het advies dat het transitieteam aan de staatssecretaris heeft aangeboden bevat een voorstel met een focus op vijf productgroepen, namelijk: 

  • Elektrische apparaten
  • Verpakkingen & verbruiksartikelen
  • Chemische producten
  • Meubels
  • Textiel

Per productgroep is vastgesteld wat de impact op klimaat, milieuvervuiling, biodiversiteit, gezondheid en leveringszekerheid is. Ook is geanalyseerd welke doelen er reeds gesteld zijn en welke doelen nog ontbreken om in 2030 daadwerkelijk 50% minder grondstoffen te gebruiken. Het advies zal dienen als belangrijke bouwsteen voor het Nationaal Programma Circulaire Economie dat de staatssecretaris aankomend najaar wil uitbrengen. Meer weten? Download dan hier de volledige adviezen en de aanbevelingsbrief.