Wij hebben een brief gestuurd aan de formateurs van het nieuwe kabinet, de heer Elbert Dijkgraaf en de heer Richard van Zwol. Hierin doen we suggesties om de circulaire economie en het afvalbeheer in Nederland te verbeteren. De brief bevat aanbevelingen voor fiscale maatregelen en aanpassingen in het UPV-systeem. Ook pleiten we voor een versterkte samenwerking tussen het Rijk en de gemeentelijke uitvoering.

In de brief pleiten we voor fiscale stimulansen die duurzame keuzes ondersteunen, zoals belastingvoordelen voor hergebruik en reparaties, en gedifferentieerde BTW-tarieven die duurzame producten bevoordelen.

Herziening Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid
We benadrukken het belang van een herzien UPV-systeem, dat transparantie en samenwerking bevordert en meer gericht is op circulaire doelstellingen.

Samenwerking en expertise benutten
Belangrijk is ook de rol van lokale overheden en de inzet van praktijkervaring van afval- en reinigingsdiensten, essentieel voor het vormen van effectief beleid.

"We hopen dat onze aanbevelingen serieus worden overwogen. Samenwerking en duidelijke sturing vanuit de overheid zijn cruciaal voor het realiseren van een circulaire economie."

Henry Meijdam

Betrokkenheid en verantwoordelijkheden
We roepen het nieuwe kabinet op om de sector te betrekken bij de beleidsvorming en te zorgen voor een robuuste implementatie van de voorgestelde maatregelen.

 

Beeld: Tweede Kamer