NVRD en Matras Recycling Nederland hebben Royal HaskoningDHV de opdracht gegeven een onderzoek te starten naar de hoeveelheid natte en vieze matrassen. De verwachting is dat dit onderzoek in 2023 opgeleverd wordt.

Om voor recycling in aanmerking te komen, moeten matrassen schoon en droog worden ingezameld. Gemeenten moeten daarvoor een voorziening hebben op de milieustraat. De Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid (UPV) matrassen stimuleert de inzameling en recycling van nog meer schone en droge matrassen.

Dat blijkt een behoorlijke uitdaging. Want matrassen zijn nu eenmaal logge, grote dingen waarvan inwoners zich niet eenvoudig kunnen ontdoen. Dat betekent dat het nogal eens gebeurt dat matrassen via de grof huishoudelijke route tezamen met ander grof huishoudelijk afval worden ingezameld. Of worden gedumpt. Deze matrassen worden dan nat en/of vies, vallen niet onder de UPV voor matrassen en kunnen niet – of in ieder geval minder goed – gerecycled kunnen worden. Maar om hoeveel matrassen gaat het eigenlijk? Wij gaan dat in samenwerking met Matras Recycling Nederland (MRN), de producentenorganisatie voor de UPV matrassen, onderzoeken.

Begin 2022 sloten MRN en de NVRD een convenant om cijfers uit de matrasketen gezamenlijk inzichtelijk te krijgen. Veel cijfers zijn al bekend. Zo weten we hoeveel matrassen jaarlijks op de markt worden gebracht, hoeveel matrassen schoon en droog worden ingezameld en hoeveel matrassen worden gerecycled.

Het aantal natte of vieze matrassen is niet bekend. Natte en vieze matrassen vallen namelijk buiten de UPV. We willen hier meer duidelijkheid over krijgen. MRN en de NVRD hebben daarom Royal Haskoning DHV de opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek zal naar verwachting eind 2023 worden afgerond.