De Rijksoverheid geeft op haar website duidelijk aan dat vrijwilligers géén Werkgeversverklaring kunnen ontvangen, met een uitzondering wanneer er sprake is van “noodzakelijke hulp aan een hulpbehoevende of medische hulp aan mens of dier. In andere gevallen moeten de activiteiten gedurende de dag plaats te vinden”. Deze gekozen regeling maakt dat papierinzameling met vrijwilligers, wat veelal in de avonduren plaatsvindt, bemoeilijkt wordt voor veel NVRD-leden.

Contact ministerie I en WDe NVRD heeft constructieve en goede contacten met het IenW en vraagt hen om aandacht en begrip voor de praktische consequenties van de avondklok voor de inzameling. De situatie van de afval- en reinigingsbranche wordt gehoord en meegenomen, maar tot op heden dringt het ministerie vooral aan op het vinden van pragmatische oplossingen.