De NVRD heeft in samenwerking met Hekkelman Advocaten een factsheet privacy opgesteld. In deze factsheet is voor vier verschillende inzamelmiddelen / methoden (namelijk minicontainers, ondergrondse containers, milieustraten en grofvuil op afspraak), in kaart gebracht welke gegevens hiermee verzameld kunnen worden en met welk doel. Per registratie-item is vervolgens in kaart gebracht in hoeverre het desbetreffende registratie item al dan niet risicovol zou kunnen zijn gelet op de geldende privacywetgeving. U kunt uw eigen situatie toetsen aan de factsheet.

In het dossier privacy op de website van de NVRD leest u meer over de factsheet. In onderstaande podcast vertelt Monique Hennekens van Hekkelman Advocaten over het gebruik van de factsheet, maar komen ook andere privacy gerelateerde onderwerpen aan bod.