De werkgroep ‘circulaire afvalbakken’ is onderdeel van het programma ‘Wij maken werk van circulair’. Met dit initiatief laat de NVRD samen met partijen in het afvalbeheer en beheer openbare ruimte zien gezamenlijk een belangrijke stap richting de circulaire economie te willen zetten; niet langer alleen als laatste stap in de keten, maar ook als initiatiefnemers voor de toepassing van circulaire producten.

Deze marktconsultatie is een eerste stap voor de werkgroep om enerzijds te ontdekken waar de markt al toe in staat is en anderzijds deze markt uit te dagen om met circulaire oplossingen te komen. De uitkomsten van deze marktconsultatie zullen bepalen hoe het vervolgtraject eruit gaat zien.

De marktconsultatie staat open tot 19 november is te vinden via deze link.