De bedrijven hebben de handen ineengeslagen om de kwaliteit van de ingezamelde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (pmd) te verbeteren. Bewoners stoppen nu – veelal onbewust – ook materiaal bij het pmd dat er niet bij hoort zoals tuinstoelen, speelgoed, vijverfolie of medisch materiaal. De resultaten van een onlangs gehouden onderzoek over de publiekscampagne onder ruim 600 huishoudens, afkomstig uit het werkgebied van GAD, ROVA en Circulus-Berkel, laten zien dat er een groot draagvlak is om pmd te scheiden. 80% tot 95% van de respondenten geeft aan het goed te vinden dat pmd gescheiden wordt en doet er graag aan mee. Maar niet altijd weten inwoners dat het bij pmd alleen om verpakkingen gaat. Ook is hen niet altijd duidelijk dat drankpakken bij pmd horen. Daarnaast denken inwoners soms dat etenswaren, dozen en glas er ook bij mogen, terwijl dat toch echt geen pmd is.

De initiatiefnemers van de campagne vinden het een gezamenlijke taak om daarover meer duidelijkheid te geven. De campagne richt zich daarom op kennis en bewustwording: wat hoort bij pmd en waarom is pmd scheiden belangrijk? Op 1 november startte de campagne. Onderdeel van de campagne zijn onder meer een websitepagina www.doemeemetpmd.nl, verschillende advertentieseries, een magazine, posters en flyers.

Media link: Kwantiteit is er, nu nog kwaliteit in afval scheiden: https://www.rd.nl/vandaag/economie/kwantiteit-is-er-nu-nog-kwaliteit-in-afval-scheiden-1.1442109