Op dit moment proberen we, onder andere in het crisisteam PMD, glas en papier, in kaart te brengen hoe groot deze groei is waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met seizoensinvloeden en de afvlakking van het hamstergedrag. En niet overal in Nederland is de groei even groot. Om hier een landelijk beeld van te krijgen, willen we vragen om ervaringen, cijfers  en eventuele knelpunten met specifieke afvalstromen te melden bij het meldpunt@nvrd.nl