We kregen in de afgelopen weken ook meldingen dat gemeenten samen met inzamelaars, vrijwilligersorganisaties en soms ook papierhandelaren gezocht hebben naar alternatieven. De alternatieven die gemeld zijn, variëren van het plaatsen van een inzamelcontainer voor papier in de wijk (al dan niet bemand met vrijwilligers), tijdelijke inzamelpunten met inzamelvoertuigen in de wijk tot aan de inzet van professionele afvalinzamelaars ter vervanging van de vrijwilligers. Een mooi staaltje samenwerking met partners in de keten om de inzameling van oud papier en karton bij huishoudens zo veel mogelijk door te laten gaan.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht dan kun je die mailen naar meldpunt@nvrd.nl.