Nu de welbekende P90-regels vervallen zijn, moet iedere inzamelaar in de eigen RI&E aangeven hoe de organisatie voldoet aan de Arbeidswet. Het meest voor de hand ligt om de ‘leidraad fysieke belasting’ hierin op te nemen. Om onze leden hierbij te ondersteunen, hebben we een Projectteam Gevolgen Implementatie Leidraad opgericht.

De NVRD berichtte er al eerder over: de oude ‘P90’-regels voor de fysieke belasting van onze medewerkers in de inzameling zijn vervallen. De Arbocatalogus Afvalbranche heeft de P90-teksten geschrapt. Er is nog geen vervanging vanwege het uitblijven van een akkoord met de vakbonden.Leidraad Fysieke BelastingIedere inzamelaar moet nu zelf in de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) aangeven hoe de organisatie voldoet aan de Arbeidswet. Je kunt dit per direct ondervangen door aan te geven wat je plan van aanpak is om te komen tot het implementeren van (beleids)wijzigingen om te voldoen aan de wet. Het meest voor de hand ligt om de ‘leidraad fysieke belasting’ (Leidraad) te gebruiken als richtlijn voor de fysieke belasting. De Leidraad, te vinden in ons dossier Veiligheid, is het meest recente onderzoek naar fysieke belasting in Nederland. Projectteam Gevolgen Implementatie LeidraadWe merken dat het implementeren van de Leidraad vragen oproept bij onze leden. Soms praktisch, soms inhoudelijk. Dat is logisch, want het is een grote wijziging in de regels. Wij ondersteunen onze leden hier graag bij. We hebben besloten om de kennis en krachten uit de sector te bundelen in het projectteam Gevolgen Implementatie Leidraad. Momenteel bestaat het projectteam uit 15 mensen werkzaam bij zowel gemeenten als publieke bedrijven. Dit projectteam verzamelt alle vragen en deelt de antwoorden. Het projectteam Gevolgen Implementatie Leidraad is druk aan de slag. We hebben al gesproken met VHP Human Performance, het bureau dat het ergonomisch onderzoek ten behoeve van de Leidraad uitvoerde. We gaan informatiebijeenkomsten organiseren om toelichting te geven op de hoe en wat van de Leidraad. Ook gaan we alle praktische en inhoudelijke vragen beantwoorden, waar nodig met hulp van VHP Human Performance. Wanneer je een vraag hebt of wanneer je graag meer wilt weten over het projectteam Gevolgen Implementatie Leidraad, neem dan contact op met vanwunnik@nvrd.nl