Wij hebben samen met meer dan dertig (maatschappelijke) organisaties een oproep voor het bevorderen van hergebruik van verpakkingen naar de Tweede Kamer gestuurd. De oproep bepleit krachtige overheidssteun voor de ontwikkeling van landelijke hergebruiksystemen.

De oproep is een initiatief van Mission Reuse, Fair resource foundation, Enviu en Natuur & Milieu. Het is een essentiële stap voor het verminderen van afval en grondstofverbruik.

Hergebruik: noodzaak en toekomst
De oproep is één dag na de Nederlandse Overshoot Day aangeboden. Dit is de dag waarop Nederland de natuurlijke hulpbronnen voor het jaar heeft uitgeput. Kortom; het benadrukt des te meer de urgentie en noodzaak van het overgaan op een circulaire economie. Het gebruik van hergebruikbare verpakkingen is daar een belangrijk onderdeel van.

Economische en milieuvoordelen
Herbruikbare systemen bieden substantiële economische en milieuvoordelen. De implementatie van dergelijke systemen kan de afvalproductie aanzienlijk verminderen en grondstoffen besparen.

Oproep aan de overheid
De coalitie van meer dan dertig (maatschappelijke) organisaties roept de overheid op om duidelijke beleidslijnen en prikkels te creëren voor bedrijven die overstappen op herbruiksystemen. Dit beleid moet zorgen voor een gelijk speelveld en betere handhaafbaarheid in verschillende sectoren, inclusief strengere regelgeving voor wegwerpverpakkingen.

Toekomstperspectief
Met gerichte ondersteuning kan Nederland een leidende rol spelen in de circulaire economie. Het is cruciaal dat nieuwe systemen hygiënisch, betaalbaar en gebruiksvriendelijk zijn om breed draagvlak onder consumenten te garanderen.