Al jaren is de Benchmark Huishoudelijk Afval een icoon van de NVRD. Daarnaast worden in onze branche op verschillende niveaus allerlei soorten data verzameld, en bestaat de verplichting data aan het CBS te leveren. Tegelijkertijd is niet altijd duidelijk welke informatie er al is, hoe we data eenduidig kunnen maken en wat men hier in de praktijk mee kan. Daarom onderzoekt de NVRD de opties voor een toekomstig systeem voor en door de leden om data te uniformeren, bundelen en te vertalen tot verschillende bruikbare rapportages.

Bijvoorbeeld ten behoeve van de toekomstige sustainability reporting eisen. Maar ook om lokaal zicht te hebben op de effecten van beleidskeuzes op de prestaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vraagstukken rondom de invoering van diftar of vermindering van de voetafdruk. Er is een projectteam met enkele leden samengesteld dat hiermee aan de slag gaat.