1. Ontwerp circulaire minimumstandaarden voor producten en verpakkingen die nieuw op de markt komen. Een circulaire economie begint ermee dat nieuwe producten minimaal volledig te recyclen zijn, anders is het dweilen met de kraan open. Hiervoor zijn Europese minimum-standaarden nodig. Nederland is in Europa een koploper, die positie kan benut worden door ook hierin het voortouw te nemen.
  2. Zorg voor minder grondstoffengebruik bij ontwerp, productie & distributie van producten en verpakkingen. Een vermindering van verpakkingen kan bijvoorbeeld door navullen als optie in supermarkten te stimuleren. Bij het ontwerp van producten dient toekomstige reparatie te worden meegewogen.
  3. Stimuleer reparatie en hergebruik Dit kan door onder meer Circulaire Ambachtscentra en een echte uitvoering van het recht op reparatie.
  4. Zet naast meer grondstoffen scheiden ook in op de kwaliteit van gescheiden grondstoffenstromen. Dit kan door in alle stappen van de grondstofketens (van ontwerp tot recycling) de zuiverheid en zo hoogwaardig mogelijke recyclebaarheid als randvoorwaarden mee te nemen.
  5. Voorkom het verbranden van recyclebare stromen
  6. Beloon het gebruik van hergebruikt materiaal en recyclaatWet- en regelgeving dient waar mogelijk recyclaat in verpakkingsmateriaal en producten ook actiever en beter te stimuleren en faciliteren.
  7. Recyclingcijfers moeten eenduidig, verifieerbaar en vergelijkbaar zijn zodat de juiste informatie gerapporteerd en gecommuniceerd wordt.

NVRD Brief aan onderhandelaars nieuw kabinet