In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de mogelijkheid voor de landelijke invoering van een ‘opt-in systeem’ voor reclamefolders verkend. Met een zogenoemde 'ja/ja-sticker' geven inwoners actief aan dat zij wél ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen. Geef je dit niet aan dan ontvang je dus ook geen reclamefolders. Huis-aan-huis bladen vallen hier niet onder.

Een landelijke invoering van het opt-in systeem voorkomt veel onnodig papierafval. Daarom is, met het oog op duurzaamheid, de wenselijkheid en haalbaarheid onderzocht. De verkenning landelijke invoering opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk biedt een uitgebreide analyse van de huidige situatie, het speelveld én de effecten van een opt-in systeem. De onderzoekers presenteren drie mogelijke scenario’s voor de toekomst: 

  1. Een landelijk besluit en implementatie van een opt-in systeem door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  2. Het stimuleren van de invoering bij gemeenten via het Circulair Materialen Plan
  3. Het aanpassing of optimaliseren van de Code VOR naar een opt-in systeem in samenwerking met MailDB en andere belanghebbenden

Landelijk besluit én helder beleid 
De NVRD is vóór een landelijk besluit en helder beleid. Begin februari boden wij de Actielijst Afvalpreventie aan bij de Tweede Kamer. Daarmee willen wij ook dit kabinet aanmoedigen om aan de slag te gaan met circulariteit. Het voorkomen van onnodig papier- en kartonafval is één van de vier maatregelen in de actielijst om van afvalpreventie echt een prioriteit te maken. 

De landelijke invoering van de ja/ja-sticker zorgt, naast een oplossing voor papierverspilling, ook voor een heldere boodschap naar producenten en inwoners. Zoals het rapport schetst is er inmiddels veel onduidelijkheid ontstaan bij gemeenten, adverteerders en huishoudens door beleidsversnippering van gemeentelijk beleid en diverse digitale initiatieven. De NVRD roept de nieuwe staatssecretaris op om aan de slag te gaan met passende maatregelen en gesprekken te initiëren met stakeholders.

Zelf direct aan de slag?
Afvalpreventie begint natuurlijk lokaal. Inmiddels hebben 70 gemeenten de afgelopen jaren een opt-in systeem ingevoerd. Diverse andere gemeenten denken hierover na of hebben aangegeven hiermee aan de slag te gaan. Lees alles over wat dit systeem inhoudt en hoe je het ook in jouw gemeente kan invoeren via onderstaande knop.