Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met illegale textielcontainers in de openbare ruimte, in winkels en op privéterrein. Om de problematiek van deze containers effectief aan te pakken, ontwikkelden wij een stappenplan voor de handhaving hiervan.

In het stappenplan staat beschreven welke stappen de gemeente kan nemen om illegale textielcontainers te verwijderen of door de overtreder te laten verwijderen. In de bijlage van het stappenplan zijn voorbeeldbrieven opgenomen die de gemeente daarbij kan gebruiken. Het doel is om gemeenten te helpen om de illegale textielinzameling beter te reguleren en de waardevolle textielstroom te beschermen.

De waarde van textiel
Huishoudelijk textiel is een waardevolle  ‘afval’stroom. Met name de herdraagbare kleding die zich daarin bevindt, is geld waard. Daarom is het voor veel partijen interessant om deze stroom in te zamelen. Veel gemeenten zijn daar niet blij mee. Ten eerste omdat het onduidelijk is wat er met het illegaal ingezamelde textiel gebeurt. De kans is groot dat enkel het waardevolle herdraagbare deel van het ingezameld textiel wordt gebruikt en de rest wordt gedumpt. Ten tweede omdat textiel ook voor de gemeente waarde vertegenwoordigt. Eventuele opbrengsten van de textielinzameling drukken de afvalstoffenheffing. Wanneer er meer textiel in illegale textielcontainers verdwijnt, nemen deze opbrengsten af en kan de afvalstoffenheffing hoger uitvallen.

Bekijk het stappenplan en de voorbeeldbrieven