Wij hebben de volgende ambities voor deze afvalbak:• het is een circulair product en dit is zichtbaar in het ontwerp• de afvalbak is geschikt voor de openbare ruimte• de afvalbak is geschikt voor inzameling van meerdere stromen (gescheiden inzameling)• de afvalbak draagt bij aan een schone leefomgeving (tip: maak gebruikt van kennis over gedragsbeïnvloeding)

Uitgangspunten circulair productOnder een circulair product verstaan wij:1. Producten worden zoveel mogelijk gemaakt van gerecyclede materialen2. Tijdens de productie en het gebruik van het product is de belasting op het milieu minimaal en wordt geen schade toegebracht aan mens, dier en natuur3. Alle energie die nodig is voor de productie komt van hernieuwbare bronnen4. Het product en de grondstoffen behouden zo veel mogelijk hun waarde: het product is na de gebruiksfase herbruikbaar, reparabel en demontabel; en de gebruikte materialen zijn volledig recyclebaar of afbreekbaar tot waardevolle grondstoffen

De uitdagingKomende maanden kan iedereen met ideeën komen. Het beste idee krijgt een podium tijdens het congres ‘Het Rendement van Schoon’ op 20 november en in diverse verenigingsbladen. Heb je een idee, een ontwerp of een product? Reageer dan op de community of stuur je idee naar voorberg@nvrd.nl.

Deze uitdaging is een gezamenlijk initiatief van:NederlandSchoon, NVRD, RWS en Stadswerk