NVRD en de andere partners in het VANG-programma, VNG en I&W, hebben vervolgens de handschoen opgepakt en streven naar een zo breed mogelijke deelname in 2018.   Om in de woorden van onze voorzitter Han Noten te spreken: “Onze benchmark heeft dit jaar een bijzonder tintje en ik onderschrijf de intentie van de kamer volledig. Alleen door samen te leren, staan we sterk”.

Buitenkans

Het gemeentelijk afvalbeheer is sterk in beweging. Om hier grip op te houden, is inzicht in de effectiviteit van verschillende (nieuwe) systemen essentieel voor beleidsmakers en bestuurders. De benchmark, waarin resultaten worden gekoppeld aan gezamenlijke kennis-bijeenkomsten en analyse, is hiervoor een uitermate geschikt instrument. Hoe meer gemeenten deelnemen des te steviger wordt het fundament onder de verschillende inzamelsystemen. Zo krijgen gemeenten niet alleen meer houvast, maar ook meer draagvlak voor (nieuw) beleid.  

Benchmark Light

Alle gemeenten en publieke bedrijven worden in 2018 opgeroepen tot deelname. Voor kleinere gemeenten die langer dan vijf jaar niet hebben deelgenomen is er de optie van een ‘Benchmark Light”. Voor bedrijven zijn er verschillende manieren om deel te nemen of hun gemeenten bij deelname te ondersteunen. Kijk voor meer informatie of deelname op bmha.nl of neem contact op met NVRD, 088 377 00 00. De Benchmark Huishoudelijk Afval is een gezamenlijk initiatief van NVRD, Rijkswaterstaat Leefomgeving en het ministerie van I&W.