Het risico op en de schade van branden is voor onze leden een groot aandachtspunt. Wij nemen dit signaal serieus en zijn op diverse vlakken actief aan de slag om het ontstaan van branden te voorkomen. De nieuwste ontwikkeling: wij sluiten ons aan bij de Brandenmonitor.

Eerder richtten wij al een Projectteam Branden & Batterijen op, waar diverse leden zitting in hebben. Ook maken wij onderdeel uit van de Taskforce Batterijbranden, in samenwerking met partijen uit de gehele keten. Daarnaast zijn we in gesprek met de verzekeringsbranche over het goed verzekeren voor brandschade.

Aansluiten bij de Brandenmonitor Vanaf 2023 sluiten wij ons ook aan bij de Brandenmonitor van de Vereniging Afvalbedrijven (VA).  Deze monitor levert nuttige informatie op die ons kan helpen bij het bestrijden van de oorzaken van brand en biedt inzichten die ons helpen richting verzekeraars.

De uitvraag voor deze monitor ontvangen de leden tegelijkertijd met die van de Ongevallenenquête in januari 2023. We vragen dan de gegevens over 2022 op. Uiteraard gebruiken we deze alleen geanonimiseerd en geaggregeerd.