“Samen met de inwoners van Nederland zetten onze leden zich elke dag in om zoveel mogelijk grondstoffen uit het huishoudelijk afval te scheiden. Afval scheiden is topsport de komende jaren!” aldus Wendy de Wild, directeur NVRD.

Het Plastic Pact focust zich op het sluiten van de kringloop van eenmalige plastic producten en verpakkingen. Doelstelling van het pact is meer met minder plastic, om zo een circulaire economie te bespoedigen. Concreet zijn de volgende ambities gesteld voor 2025: 

  • Alle plastic verpakkingen en eenmalige plastic producten zijn waar mogelijk en zinvol herbruikbaar, maar in ieder geval 100% recyclebaar
  • Er is 20% minder gebruik van plastic voor eenmalige producten en verpakkingen 
  • Minimaal 70% van de eenmalige plastic producten en verpakkingen wordt hoogwaardig gerecycled  
  • Alle eenmalig te gebruiken plastic producten en verpakkingen bevatten gemiddeld minstens 35% recyclaat 

Kijk hier welke organisaties nog meer zijn aangesloten bij het Plastic Pact

Meer informatie over het Plastic Pact: https://www.meermetminderplastic.nl/