Ook zwerfval is onderdeel van de Raamovereenkomst Verpakkingen. Al ruim 10 jaar participeert de NVRD met RWS en Nederland Schoon in de uitvoering van Landelijke zwerfafvalprogramma's. Met de huidige plannen die Nederland Schoon in dit programma heeft neergelegd is dit veranderd. De NVRD staat nog steeds achter een landelijke aanpak van zwerfafval en wil hieraan ook een bijdrage blijven leveren, maar kiest er nu voor om dit niet meer te doen als volwaardige uitvoeringspartner.

Dit heeft te maken met de huidige invulling van het publieke spoor en de koppeling aan de besteding van de zwerfafvalvergoeding waarbij de focus op vier vooraf door Nederland Schoon bepaalde modules wordt gelegd: schoon belonen 2.0, afvalbakken, slimmer opruimen en handhaving. De jaarlijkse 20 miljoen zwerfafvalvergoeding zal ingezet worden voor deze modules.

Dit doet volgens de NVRD onvoldoende recht aan de expertise van gemeenten en lokale beheerders die het beste weten wat er in hun situatie echt nodig is. En daarbij komt dat de 20 miljoen voor gemeenten onderdeel uitmaakt van het totaalpakket aan afspraken die er in het kader van de Raamovereenkomst zijn gemaakt. Voor de NVRD betekent een brede zwerfafvalaanpak een integrale aanpak, die alle mogelijke maatregelen bevat, inclusief bijvoorbeeld statiegeld op flesjes en blikjes. Veel gemeenten zijn pro-statiegeld maar realiseren zich ook dat statiegeld alleen het zwerfafvalprobleem niet oplost en er voor het resterende deel altijd een brede integrale aanpak is vereist.

Voor gemeenten en hun publieke afval- en reinigingsbedrijven is het zaak de dagelijkse aanpak van zwerfafval door te zetten, en indien gewenst hierbij gebruik te maken van het aanbod van Nederland Schoon. De NVRD blijft gemeenten ondersteunen en de belangen van haar leden vertegenwoordigen.