In deze NVRD-talk nemen we u graag mee in de aanpak van dit complexe vraagstuk bij de gemeente Rotterdam. Over de balans vinden tussen circulariteit laagdrempelig maken en werken aan systemische verandering. Over de zoektocht om de ‘achterkant’ van de circulaire economie te verbinden aan de ‘voorkant’. Over de rol van de gemeente en de manier waarop wij burgers, bedrijven en ketenpartners betrekken bij onze circulaire ambities.

Hanneke van der Heijden werkt als Strategisch Adviseur Rotterdam Circulair bij de gemeente Rotterdam. Als antropoloog is zij in het werkgebied van duurzaamheid en circulariteit terechtgekomen. Duurzame innovatie gaat immers niet alleen om technologische verandering, maar ook om de acceptatie en de organisatie van die technologische verandering. Dat gaat over mensen, over gedrag en over samenwerking. Met die achtergrond werkte zij aan circulaire keteninnovatieprogramma’s bij MVO Nederland en zette zij het uitvoeringsprogramma circulair bouwen op bij woningcorporatie Woonstad Rotterdam.  

Aanmelden voor deze NVRDtalk