Een van de instrumenten daarbij zou moeten zijn om niet alleen minimumstandaarden toe te passen op de verwerking van afval, maar om ook circulaire minimumstandaarden te ontwikkelen voor nieuwe producten die op de markt komen.

De voorgestelde wijzigingen van de sectorplannen voor luiers en matrassen zouden beter moeten aansluiten bij de praktijk. Verder ziet de NVRD in de voorstellen een grote mate van overbodige betutteling van gemeenten als het gaat om de manier waarop gemeenten geacht worden het voorzieningenniveau in te vullen voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Tot slot bepleit de NVRD om de norm van afvalscheiding te versterken door ook voor bedrijfsafval wat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, de gescheiden inzameling tot het nieuwe normaal te maken.

Klik hier om de volledige NVRD reactie op de tweede wijziging van LAP3 te lezen.