De afgelopen tijd hebben Stichting Matras Recycling Nederland (hierna: MRN) en de NVRD veelvuldig overleg gehad over diverse zaken met betrekking tot het Besluit. Met de overleggen hebben wij beoogd zoveel mogelijk inzicht te geven in de (werkwijze van de) recyclingbranche. Tevens hebben wij onze ervaringen met betrekking tot andere producentenverantwoordelijkheden zo goed mogelijk met MRN proberen te delen.

In de zienswijze heeft de NVRD onder ander de volgende onderwerpen aan de orde gebracht: 

  • evaluatiemoment;
  • samenwerkingsafspraken; 
  • kosten; 
  • afvalbeheerbijdrage; 
  • natte versus droge matrassen. 

U vindt de ingebrachte zienswijze hier. 

Ingangsdatum naar 1 jan 2022

In de overeenkomst wordt gesproken over een ingangsdatum van 1 november 2021. Aangezien er nog geen  overeenkomst is heeft de uitvoeringsorganisatie CBM besloten om de startdatum voor de UPV matrassen te verschuiven naar 1 januari 2022.