Bij het aanbieden van de Nota van antwoord heeft de Staatssecretaris bovendien aangegeven dat dit het laatste LAP is. Het volgende plan wordt een Circulair Materialenplan. Net als bij veel andere insprekers, stond ook dat op het verlanglijstje van de NVRD.

Niet gehonoreerd zijn:

  • De wens om de wijziging van de minimumstandaard voor matrassen pas in te laten gaan op het moment dat de producentenverantwoordelijkheid van kracht wordt;
  • De wens om de afvalscheiding door bedrijven meer verplichtend te maken.

Bijlagen: de volledige Nota van antwoord en de begeleidende brief van de Staatssecretaris