Een aantal leden heeft ons laten weten wat voor maatregelen ze nemen tegen de hitte. Zo zamelen veel bedrijven en gemeenten eerder in. Hierbij is het belangrijk om via diverse kanalen (afvalapp, lokale- en social media) te communiceren.

OproepDe NVRD roept leden op om ervaringen met en lokale protocollen over hoe om te gaan met dit extreme weer te delen via (vandergrift@nvrd.nl).