Samen met een aantal wetswijzigingen vormt dit namelijk het sluitstuk van de implementatie van de gewijzigde Europese regelgeving voor afvalstoffen.

Maarten Goorhuis gaat in deze NVRDtalk in op de betekenis van het LAP voor gemeenten en afvalbedrijven, de gevolgen van de wijziging van het LAP en de daarmee samenhangende wetgeving.

Aanmelden is gratis via deze link