Amsterdam wil in 2050 een circulaire stad zijn. Een stad waar we waardevolle materialen en grondstoffen hergebruiken en geen afval produceren. Om dit te bereiken heeft Amsterdam een circulaire strategie en uitvoeringsprogramma opgesteld met concrete doelen. Het raamwerk voor deze strategie is gebaseerd op de Stadsdonut voor Amsterdam, opgesteld door de Britse econoom Kate Raworth.

Begin maart treedt het gewijzigde LAP3 in werking. Het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) bevat het Rijksbeleid voor het beheer van afvalstoffen en het toetsingskader bij vergunningverlening.Samen met een aantal wetswijzigingen vormt dit het sluitstuk van de implementatie van de gewijzigde Europese regelgeving voor afvalstoffen. Maarten Goorhuis gaat in deze NVRDtalk in op de betekenis van het LAP voor gemeenten en afvalbedrijven, de gevolgen van de wijziging van het LAP en de daarmee samenhangende wetgeving.