De Omgevingswet moet wetgeving over de fysieke leefomgeving bundelen en vereenvoudigen. De wet zou in werking treden op 1 januari 2023, maar die ingangsdatum is uitgesteld. De nieuwe beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 juli 2023.

In samenwerking met Hekkelman onderzoekt de NVRD wat de gevolgen zijn van de Omgevingswet voor de leden van de NVRD. De factsheet ‘Wat zijn de gevolgen van de Omgevingswet voor NVRD-leden?’ maakt op hoofdlijnen inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor de afval- en reinigingsbranche. In de blogreeks “Omgevingswet en afval” komen verschillende relevante onderwerpen aan de orde. De eerste twee blogs uit de reeks, met de onderwerpen ‘Belangrijkste instrumenten’ en ‘Afvalstoffenverordening en omgevingsplan’, zijn al verschenen. De blogs ‘Bruidsschat en omgevingsplan’ en ‘milieuspoor’ worden met het oog op de uitgestelde inwerkingtreding in de loop van 2023 gepubliceerd.