De langverwachte Omgevingswet zou per 1 juli 2023 in werking treden. Minister Hugo de Jonge heeft echter vastgesteld dat een halfjaar uitstel, tot 1 januari 2024, verstandig is.

De Jonge wil gemeenten en bedrijven voldoende kans geven zich voor te bereiden. Dit verkleint de kans op problemen na invoering van de wet, aldus de minister.

In een brief aan de tweede kamer beschrijft hij dat er voldoende draagvlak is voor het uitstellen van de invoering. Het benodigde ICT-systeem, het digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), is klaar voor gebruik. Het halfjaar extra zal gebruikt worden om processen bij gemeenten zorgvuldig in te regelen.