Deze acht punten willen de publieke partijen en de NVRD terugzien in het Beleidsprogramma Circulair Textiel waar door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan wordt gewerkt. Daarom is de Visie Circulair Textiel op 12 februari 2020 aan het Ministerie aangeboden.

Het draagvlak voor de Visie Circulair Textiel is groot, met ondertekening door CirkelWaarde – AVU, ROVA, CirculusBerkel -, Rd4, MidWaste, OMRIN, Twente Milieu, Metropool Regio Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, MidWaste, Zaanstad, HVC en de NVRD. De impact van de Visie wordt natuurlijk nog groter als meer NVRD leden zich daarbij aansluiten. De NVRD roept haar leden dan ook op de Visie Circulair Textiel te ondertekenen.

Wil uw organisatie het draagvlak voor de Visie vergroten door deze te ondertekenen? Neem dan contact op met de secretaris van de werkgroep textiel, Evelien Mertens (mertens@nvrd.nl / 0650849991). Heeft u inhoudelijke vragen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep textiel, Michiel Westerhoff (michiel.westerhoff@circulus-berkel.nl).