Samenwerking“Samen met de NVRD, Gemeente Rotterdam, Gemeente Terneuzen, HVC en Meerlanden, Midwaste, Terneuzen, Houten, Utrecht, De Bilt en ZRD hebben we een resultaat behaald waar we trots op zijn, namelijk het opstellen van standaard aanbestedingsstukken voor circulaire minicontainers, ”, zegt Peter Verhagen, “Midwaste heeft op basis van de aanbestedingsstukken nu een contract getekend voor een nagenoeg 100% circulaire minicontainer”. De tweewiel containers gaan door ESE geproduceerd worden en de vierwiel containers door SULO. Met het realiseren van deze contracten hebben we een basis gelegd voor een circulaire inkoop voor de toekomst, dit kunnen we alleen bereiken door samenwerking in de hele keten.