Het onderzoek richt zich op de volgende hoofdvragen: Breng in kaart wat het effect is van circulaire ambachtscentra en welke factoren bij de ontwikkeling ervan van invloed (kunnen) zijn?

Het heeft een rapportage opgeleverd over verschillende elementen van een circulair ambachtscentrum. In het rapport worden factoren besproken die relevant zijn bij het opzetten van een CA (businesscase, samenwerking, bezoekers en grondstoffen/ producten). De verschillende onderzochte cases hebben de informatie opgeleverd waarop dit onderzoek gestut is. Verder is er een factsheet opgesteld (hfst 7) waarin de kennis overzichtelijk wordt weergegeven.

Het onderzoek is te vinden op de website van VANG-HHA.

Binnenkort meer nieuws over Circulaire Ambachtscentra.