Afvalbranden zijn al lange tijd een probleem in onze branche. De branden kunnen ontstaan bij overslagstations, bij de opslag voorafgaand aan de verwerking en soms ook al in inzamelvoertuigen zelf. De twee belangrijkste oorzaken van deze branden zijn broei en de aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen of voorwerpen in het afval. Steeds vaker zien we dat er branden ontstaan door lithium-ion batterijen.

Om afvalbranden die ontstaan door batterijen te voorkomen, werken de NVRD, Vereniging Afvalbedrijven, Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS) en de Metaal Recycling Federatie (MRF) samen in een taskforce met Stichting Open en Stibat. De laatst genoemde organisaties zijn beide producentenorganisaties, verantwoordelijk voor elektrische apparaten en batterijen. Het ontbreekt vooralsnog aan voldoende inzicht in de mate waarin deze batterijen (aantal en soort) voorkomen in het restafval en PMD. Daarom hebben genoemde partijen onderzoeksbureau De AfvalSpiegel opdracht gegeven om het aandeel batterijen (los en in elektrische apparaten) in het restafval en het PMD te onderzoeken. De AfvalSpiegel verzamelt de komende maanden de batterijen en de elektrische apparaten die zij bij hun reguliere sorteeranalyses (huishoudelijk afval en bedrijfsafval) tegenkomen. De uitkomsten van dit onderzoek worden ingezet om gericht en effectief maatregelen te nemen.