Onafhankelijk onderzoekOm de discussie rondom diftar zo veel mogelijk te kunnen voeren op basis van feiten is, in opdracht van het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat, een onafhankelijk onderzoek naar de voor- en nadelen van diftar uitgevoerd. In dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau IPR Normag, is gekeken naar de effecten van diftar op zaken als afvalscheiding, afvalstoffenheffing, openbare ruimte (zwerfafval) en kwaliteit van deelstromen. Op basis beschikbare documentatie, interviews en kwantitatieve gegevens worden in het onderzoek zo veel mogelijk feitelijke conclusies getrokken over diftar. Hiermee is het onderzoek een waardevolle bron voor een zo objectief mogelijke discussie over de voor- en nadelen van diftar.

Het onderzoek is hier te downloaden