De premies op de brandverzekering zijn de laatste jaren gestegen, in sommige gevallen zelfs zeer fors. Als NVRD onderzoeken we daarom wat we hier gezamenlijk aan kunnen gaan doen.

Recent hebben we in een team met enkele leden onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de verzekering onder te brengen in een onderlinge waarborgmaatschappij. Met het huidige aantal leden zou dit echter te kwetsbaar en kostbaar zijn. Ondanks dat deze oplossing voor nu niet haalbaar is, heeft het onderzoek ons wel veel opgeleverd. Zo bleek bijvoorbeeld het onderling vergelijken van de dekking en de kosten zeer leerzaam en werden interessante ervaringen uitgewisseld over het nut van een goede risico-inventarisatie. Tijdelijke KlankbordgroepOm meer leden te laten profiteren van deze kennisdeling en daarmee te komen tot individueel lagere premies of hogere dekking, komen wij graag in contact met andere leden die deze uitdaging herkennen. Tevens kan dit vanuit het collectief resulteren in marktsignalen of interventies. Doet u mee? Mail dan naar vanwunnik@nvrd.nl