In het onderzoek zijn de kosten en effecten van meerdere varianten van het invoeren van een statiegeldsysteem voor kleine flesjes en blikjes doorgerekend. Hierbij zijn de hoogte van het statiegeld (10 of 25 cent), het type inzamelpunten (alleen supermarkten of alle verkooppunten) en het soort verpakkingsmateriaal (blik, plastic en glas) als variabele meegenomen.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes het aandeel van deze verpakkingen in het zwerfafval met 70 tot 90% kan verminderen;
  • De invoering van het systeem kost 10 tot 110 miljoen afhankelijk van de gekozen variant en de gehanteerde marges.  Hiertegenover staat echter bekostiging van het systeem door niet ingeleverde verpakkingen en bonnetjes van 31 tot 121 miljoen en staat een mogelijke afname op de huidige systeemkosten voor P((M)D) van 5,5 tot 8 miljoen;
  • De afname van zwerfafval van blikjes en flesjes zal volgens de onderzoekers leiden tot een reductie van kosten voor opruimen van zwerfafval en het ledigen van openbare afvalbakken. Het gaat hier om een mogelijke besparing van maximaal 90 miljoen per jaar. Dit is echter wel afhankelijk van de inzet van gemeenten.

In het rapport worden de bevindingen weergegeven in ranges omdat het niet mogelijk is om voor alle factoren de exacte waarde voor de verschillende varianten te bepalen. De ranges geven zo goed mogelijk de huidige kennis weer. De uiteindelijke waarde zal tussen deze twee uitersten liggen. Ondanks deze onzekerheden biedt het rapport een helder inzicht in de (milieu) effecten en kosten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

Het rapport is op 31 augustus aan de Tweede Kamer gestuurd. Besluitvorming hierover zal meegenomen worden bij de verdere aanpak van het verpakkingendossier na afronding van de onderzoeken die lopen in het kader van de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen. Hierbij wordt ook het resultaat van de pilot Schoon Belonen in acht genomen. De staatssecretaris verwacht de kamer eind 2017 te kunnen informeren over de vervolgstappen in het verpakkingendossier.

De NVRD heeft zitting gehad in de klankbordgroep van het onderzoek statiegeld en is betrokken bij de onderzoeken ten behoeve van de evaluatie van de Raamovereenkomst.  

Via deze link zijn de Kamerbrief en het rapport te downloaden.