In verschillende artikelen over de uitspraak van de voorzieningenrechter wordt gesuggereerd dat deze uitspraak inhoudt dat afvalpassen gekoppeld aan een adres in strijd zijn met de privacywetgeving. Dat is niet het geval. Uit de geschorste beslissing van de AP van 20 april 2017 blijkt dat afvalpassen gekoppeld aan adres gebruikt mogen worden, tenminste als een gemeente daarvoor een duidelijk doel heeft en voldoet aan de andere eisen uit de privacywetgeving. Stortgegevens mogen enkel verwerkt worden als de gemeente ook daarvoor een gerechtvaardigd doel heeft, zoals Diftar.

Voor nu is het afwachten met welke beslissing de AP halverwege augustus komt. De NVRD volgt het privacydossier op de voet en zal u via de nieuwsbrieven op de hoogte houden van de nieuwe beslissing van de AP. Daarnaast is inmiddels een werkgroep Privacy opgericht die op 23 augustus bij elkaar komt om het privacydossier en de daarin te nemen stappen te bespreken. Bedoeling is om in het najaar ook contact te leggen met de leveranciers van de inzamelsystemen om gezamenlijk te komen tot een privacy proof systeem van inzameling van huishoudelijk afval.

Uitspraak van de voorzieningenrechter

Dossier Privacy (voor NVRD leden)