De ongevallenenquête en brandenmonitor gaat weer uit, verzoek aan de leden deze in te vullen zodat we een betrouwbaar en breed gedragen eindresultaat krijgen.

NVRD-leden met een eigen inzameldienst ontvingen deze week de Ongevallenenquête en de brandenmonitor over het jaar 2023.

We voeren de Ongevallenenquête dit jaar voor de zesde keer uit, in samenwerking met de Vereniging Afvalbedrijven. De brandenmonitor is vorig jaar voor het eerst door ons uitgezet, en wordt dit jaar uitgezet bij de leden van vijf brancheverenigingen: BRBS, MRF, TLN, Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD.

Door gezamenlijk deel te nemen aan deze initiatieven, kunnen we een nog beter beeld krijgen van de uitdagingen waar de afvalsector tegenaan loopt. Met de resultaten hiervan leren we samen meer over de frequentie, oorzaken en ontwikkelingen van ongevallen en branden binnen de sector, en kunnen hiermee vervolgens doelgericht voor veiliger werksituaties zorgen.

De resultaten van de Ongevallenenquête en brandenmonitor 2023 zullen in de zomer 2024 bekend worden. Heeft u de Ongevallenenquête en brandenmonitor niet ontvangen maar wilt u wel graag meewerken aan dit onderzoek? Neem dan contact op met bolijn@nvrd.nl.