NVRD leden met een eigen inzameldienst ontvingen deze week de Ongevallenenquête. Met het uitvoeren van deze enquête streven NVRD en Vereniging Afvalbedrijven naar meer inzicht in de ongevallen en de oorzaken daarvan in de afval- en reinigingsbranche.

Sinds 2018 is de NVRD aangesloten bij de Vereniging Afvalbedrijven voor het uitvoeren van de Ongevallenenquête. Samen krijgen we meer zicht op de aantallen en oorzaken van de ongevallen, zodat de sector gericht en gezamenlijk kan werken aan het terugdringen hiervan.  Ongevallenenquête over het jaar 2021 Deze week hebben alle NVRD-leden met een eigen inzameldienst de Ongevallenenquête per mail ontvangen.  De top vier was vorig jaar als volgt:

  1. Beknelling en verstappen 
  2. Snijden 
  3. Geraakt door (heet) voorwerp 
  4. Vallen van hoogte 

De resultaten van de Ongevallenenquête over het jaar 2021 zullen ongeveer eind mei 2022 bekend worden. Heeft u de Ongevallenenquête niet ontvangen en wilt u wel graag meewerken aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Guy van Wunnik (vanwunnik@nvrd.nl)