De NVRD organiseert een online bijeenkomst over de resultaten van de evaluatie onkruidbestrijding. Tijdens deze bijeenkomst zullen adviesbureaus Tauw en Peter van Welsem in twee werksessies ingaan op de resultaten uit de evaluatie, met als doel om de aanwezigen meer grip op onkruid te laten krijgen.

De onderwerpen die in de eerste sessie aan de orde komen zijn: Samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever & beleving van onkruid. In de tweede sessie zal in worden gegaan op: Klimaat/duurzaamheid, Ontwerp & Methoden/kosten.

In de twee sessies zullen we eerst de resultaten van het onderzoek delen, daarna komt een ervaringsdeskundige aan het woord, waarna er ruimte is om interactief van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Meld je aan via deze link