Het is echter niet zo dat afvalpassen die aan een adres gekoppeld zijn per definitie niet mogen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevestigt dat het gebruik van afvalpassen gewoon is toegestaan mits gemeenten hier een duidelijk doel bij hebben zoals het betalen per hoeveelheid aangeboden afval.

Toch zijn er veel vragen als gevolg van de aangescherpte privacywetgeving. Daarom volgt de NVRD dit dossier nauwgezet en is er een actueel dossier hierover op de website. Op het ledennet staat een aantal modellen die leden kunnen gebruiken. Ook is recent een werkgroep gestart die gaat onderzoeken welke informatie we via het passysteem wel en niet moeten en/of mogen opslaan. Daarnaast organiseert de NVRD op donderdag 28 september in Den Haag een kennisbijeenkomst over dit onderwerp. Aanmelden kan via deze link.

Het laatste nieuws is dat de Autoriteit Persoonsgegevens gisteren toch uitspraak heeft gedaan in de zaak rond de Arnhemse afvalpas. Klik hier voor het bericht van de Autoriteit.

Links:

Dossier Privacy

– Uitspraak Autoriteit

– NVRD Kennisbijeenkomst Privacy