De Staatssecretaris oordeelde: "Vanuit het oogpunt van doelmatig beheer van vlakglas en/of isolatieglas afval in Nederland en in het licht van de door de afvalbeheerstructuur van VRN bereikte resultaten van inzameling en verwerking is de afvalbeheerstructuur waarvan verzoeker gebruik maakt aantoonbaar minder doelmatig en effectief en daarmee niet gelijkwaardig aan de afvalbeheerstructuur van VRN." Hiervan is melding gedaan in de Staatscourant 14 juni 2019, nummer 33240.

VRN is blij met dit besluit. Het betekent een erkenning van de functie van Vlakglas Recycling Nederland (VRN). Dit besluit betekent eveneens dat de inzameling en recycling van het vlakglasafval ongewijzigd kan worden voortgezet. Ook in de komende jaren zal VRN een landelijk dekkend netwerk in stand houden.

Bron: Nieuwsbrief VRN 5 juli 2019