In de Staatscourant staat een kennisgeving van het ontwerpbesluit overeenkomst matrassen (gepubliceerd op 10 september 2021). U kunt de kennisgeving hier terugvinden. Het verzoek, het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen nu 6 weken ter inzage en binnen diezelfde periode kunnen er zienswijzen worden ingediend. 

Op dit moment werkt de werkgroep matrassen van de NVRD aan een reactie op het ontwerpbesluit overeenkomst matrassen. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.