De NVRD en haar leden willen vaart zetten achter de ontwikkeling van en transitie naar waterstof aangedreven inzamelvoertuigen. Daarom gaf de NVRD opdracht tot een brede marktconsultatie met als doel inzicht te krijgen in de (toekomstige) beschikbaarheid. De uitkomst is teleurstellend.

De productie van waterstof-elektrische inzamelvoertuigen komt pas vanaf 2030 echt op gang, zo blijkt de marktconsultatie die recent is afgerond. Inzamelaars zetten nu al volop in op schoner rijden. Door te rijden op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) besparen zij 90% CO2 en 35% aan stikstofoxiden (NOx). Dit is echter niet emissievrij.  "We hebben de markt uitgedaagd en komen helaas tot de conclusie dat het op korte termijn op grote schaal overstappen op waterstof voor de gemeentelijke afvalinzameling onmogelijk is. We geven het echter niet op. Er zijn mogelijkheden om bestaande dieselvoertuigen om te bouwen, ook al is dat kostbaar, en nog niet op grote schaal beschikbaar. Als NVRD bekijken we hoe onze leden toch zo snel mogelijk kunnen voldoen aan de ambities. Mochten de leveranciers zich nog bedenken: gezamenlijk willen onze leden binnen tien jaar echt graag 2.000 inzamelvoertuigen op waterstof", aldus NVRD directeur Wendy de Wild. Het aantal binnenstedelijke milieuzones en zero-emissiezones neemt de komende jaren toe. Die regels gelden óók voor de gemeentelijke inzamelvoertuigen. In het convenant "duurzame voertuigen en brandstoffen in de reinigingsbranche" spraken overheidsgedomineerde afvalbedrijven en Rijkswaterstaat in 2019 al af dat alle inzamelvoertuigen voor huishoudelijk afval uiterlijk per 2030 volledig emissievrij zijn. Sindsdien zoeken de gemeentelijke inzamelbedrijven naar leveranciers. Hierbij heeft waterstof de grote voorkeur: de actieradius van elektrische inzamelwagens is nog beperkt, de zware aansluiting voor laadcapaciteit moeilijk te verkrijgen en opladen duurt veel langer dan het tanken van waterstof. De enkele inzamelwagens die nu al rijden op waterstof zijn omgebouwde voertuigen. Dat is een kostbare omweg: het ombouwen van een dieselvoertuig naar waterstof verdriedubbelt gemiddeld de aanschafwaarde per voertuig. Ook is de capaciteit in de markt om diesel-modellen om te bouwen niet voldoende om de minimaal tweeduizend inzamelwagens te leveren die nodig zijn.